• Историјат


 • Во контекст на развојот на современата македонска уметност, на културата, и на општествено-политичките определби, повоените години значат пресвртница, и вистински ПОЧЕТОК. Во уметноста тоа се години на раскин со <диктатот на творењето>, напуштање на социјалистичкиот принцип на искажување и афирмација на авторската творечка слобода како предуслов на новиот современ човек односно уметник.

  Вистинските чекори во уметноста беа направени во некогашната Уметничка галерија а подоцна преименувана како НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА. Таа има најзаслужно и единствено место во развојот на современиот и млад македонски ликовен израз. Во нејзината работа се инсистираше на современа и јасна ликовна концепција за поквалитетен и поистанчен начин на презентирање на ликовните дела, за соработка и полемика меѓу авторите, со што помогна за извонредно да се прикаже, приближи и квалификува тогашната состојба, размислувања и идеи во ликовнот живот во Република Македонија.

 • Колекција


  • Икони

  • Македонски Цртеж

  • Македонска графика

  • Почетоци на македонското профано сликарство

  • Македонска современа уметност меѓу двете светски војни

  • Македонска современа уметност по 1945 година

  • Современа уметност од поранешна Југославија

  • Трајна поставка

  • Фотографија

  • Филм и видео

Изложби


Календар за изложби

 • 10

  Окт, 15

 • Изложба – Адем Кастрати

  Krushevska 1A

  јуни 19 @ 20:00 - 22:00

  Ретроспективна изложба на Адем Кастрати по повод 70 години од основањето на Националната галерија на Македонија, на 19 јуни 2018 година,

  прочитај повеќе