Завршна сметка за 2016 година

mala stanica

Извештај од завршните сметки на Националната галерија на Македонија за 2016 година на своите три сметки.

zavrshna smetka 603-1 i 2

zavrshna smetka 603-3 i 4

zavrsna smetka 787

zavrsna smetka 631

 

There are no responses so far.

 

New comments are closed.