• Historiku


 • Në kontekst të zhvillimit të artit bashkëkohorë maqedonas, kulturës dhe të përcaktimeve shoqërore – politike, vitet e pasluftës nënkuptojnë ri kthesë, dhe FILLIM të vërtetë. Për artin këto vite nënkuptojnë ndërprerje të “diktatit të krijimtarisë”, braktisjen e parimit socialist të shprehjes dhe afirmim të lirisë krijuese autoriale si një parakusht të dedikuar për njeriun bashkëkohorë, përkatësisht për artistin.
  Hapat e vërtetë në fushën e artit, u realizuan në Galerinë e mëparshme artistike që më vonë u riemërua me titullin GALERIA KOMBËTARE E MAQEDONISË. Ky institucion zë vendin më meritorë dhe të dalluar në fushën e zhvillimit të shprehjes artistike bashkëkohore dhe artistike maqedonase. Gjatë funksionimit të këtij institucioni dominuan insistimet për arritje të koncepcionit bashkëkohorë dhe të qartë të artit figurativ, për arritje të bashkëpunimit dhe nxitjes së polemikën në mes autorëve, me këtë u ndihmua prezantimi, afrimi dhe kualifikimi i gjendjeve të atëhershme, qëndrimet dhe idetë në jetën e artit figurativ në Republikën e Maqedonisë.

 • Koleksionet


  • Ikonat

  • Vizatime

  • Grafika

  • FILLET E PIKTURËS PROFANE MAQEDONASE

  • ARTI BASHKËKOHORË MAQEDONAS MES DY LUFTËRAVE BOTËRORE

  • ARTI BASHKËKOHORË MAQEDONAS PAS VITIT 1945

  • ARTI BASHKËKOHORË NGA ISH JUGOSLLAVIA

  • Еkspozim i vazhdueshëm

  • Fotografia

  • Film dhe Video

Ekspozita


Kalendar i Ekspozitave

 • 14

  Feb, 18

 • Ekspozitë – Adem Kastrati

  Krushevska 1A

  June 19 @ 20:00 - 22:00

  Ekspozitë retrospektive nga Adem Kastrati me rastin e 70 vjetorit të themelimit të Galerisë Kombëtare të Maqedonisë më 19 qershor 2018

  Lexo më shum