Gjatë mohimit total të identitetit kombëtarë, gjuhësorë dhe kulturorë maqedonas do të lind arti modern maqedonas. Atëkohë disa artistë maqedonas u arsimuan në Beograd, Sofje dhe Bukuresht, dhe u përsosën në Paris (Llazar Liçenovski, Nikolla Martinovski, Dimitar Pandillov Avramovski) dhe në Pragë (Tomo Vlladimirski).

 

This post is also available in: English, Macedonian