Втора дебата „Институција за можните иднини“

Институција за можните иднини 2

Почитувани, Со задоволство ве известуваме и воедно ве покануваме на втората и последна дебата од серијата „Институција за можните иднини“, која ќе се одржи на 12 декември 2017 година (вторник) во 12 часот во НУ Национална галерија на Македонија, објект Даут пашин амам.

Оваа серија на дискусии е курирана од Ивана Васева како надворешен соработник на Националната галерија на Македонија и се одржува во контекст на најавата за јубилејот 70 години од основањето на Уметничка галерија/ Национална галерија на Македонија во 2018 год.

На дебатата ќе учествуват: Бојан Иванов, историчар на уметност и ликовен критичар, Мирјана Талевска, историчарка на уметност во пензија, претходно вработена во Национална галерија на Македонија, Решат Амети, уметник и член на Управен одбор при Национална галерија на Македонија, Ѓорѓе Јовановиќ, уметник и претседател на Управен одбор при Национална галерија на Македонија, Маја Чанкуловска Михајловска, историчарка на уметност и кураторка во Национална галерија на Македонија и Ана Франговска, историчарка на уметност и кураторка во Национална галерија на Македонија.

Институција за можните иднини 3

Оваа серија на дебати имаат за цел одново да постават повеќе прашања кои би биле во чекор со современите размислувања за институциите поврзани со повеќеслојните идентитетски карактеристики како и конструктите на националното како една 19-вековна творевина, за современоста во пристапот на изожувањето, презентирањето и преиспитувањето на колекцијата како и на односот не само со локалната туку и интернационалната сцена. Двете дискусии го отвораат темите за значењето на уметничката колекција, како трезор на идеи за можните иднини/ архива/ простор за преиспитување на концептите и контекстите, за односот помеѓу традицијата и современоста, за квалитетот и за националната институција.

Двата настани се конципирани во форма на видео интервјуа водени врз основа на прашања кои понатаму се поставуваат како основи за разговори, коментари и анализи меѓу учесниците и публиката во форма на јавна дискусија. Идејата е преку претходно снимени интервјуа кои се поставени на интернет и достапни за сите, да се направи дискусија. Сите снимени интервјуа можат да се најдат на настанот за промоција на Фејзбук (https://www.facebook.com/events/306787963160040/ ) како и на веб страната на Нaционална галерија на Македонија.

На претходната дебата беа поканети поранешни директори и директорки и в.д. директорка на оваа институција како Златко Теодосиевски, Маја Крстевска, Маја Неделкоска Брзанова, Драган Бошнакоски кои ги дадоа своите видувања во форма на видео интервјуа исто така поставени на настанот за промоција на Фејсбук (https://www.facebook.com/events/151492162132203/) како и на веб страната на Нaционална галерија на Македонија, како и актуелната директорка Дита Старова Ќерими. На јавната дебата учествуваа Дита Старова Ќерими, Маја Крстевска и Маја Чанкуловска-Михајловска, а се зборуваше за важноста од соодветни услови на чување на богатството во Националната галерија на Македонија како и за можните идеи за подобрување на постоечката ситуација во оваа институција.

Со почит,
Национална галерија на Македонија

no comments

Read more...

Самостојна изложба на Бурхан Ахмети

Oтворање на самостојната изложба на Бурхан Ахмети на 8-ми декември 2017 (петок), во Чифте амам, 19:30 часот.

BURHAN 1Делата на Бурхан Ахмети, како графиката така и комбинираната техника на платно, некои меѓународно афирмирани а други нови тукушто појавени на сцената, се однесуваат на реорганизирање на доживувањата на реалноста, на различниот пристап при примената на сликите, а со тоа и на редизајнирање на светот на видливото, смисленото и можноста. Се говори и за убавината на индивидуалното уметничко дело, но уште повеќе за традицијата, луѓето, нивните социјални врски, нивните очекувања и копнежи. Но еден заеднички поглед кон реалноста се чини не е можен.

Како претставник на новата генерација на графичката уметност, секогаш активен во изложбите како од локален така и од меѓународен карактер, делата на Бурхан Ахмети се карактеризираат со изворна афирмација на сложените графички техники (сува игла, акватинта, линорез, литографија, дрворез, бакрорез, монотипии, па сè до дигиталната графичка дисциплина), како и со нагласена интелектуалност во пристапот кон визуелната уметност.

BURHAN 2Во графиката постигнува вештина, не без манир на непосредно нанесување, а цртежот и обоените површини создаваат апстрактно-асоцијативни целини. Во графиките комбинира ефекти на фотографија, остра и мека култура, црно-бели односи и јаки бои, како и одредени белези на „концептуализирање“. Работи и дрворез во боја, постигнуваjќи живост на целината и со комбинација на строги брановидни линии кои формираат полуфигуративни претстави.

Како автор ни открива специфично изразени можности на акватинтата во создавањето разновидни интимистики, надреални и симболични претстави.​

Во најуспешните остварувања се внесени графички сугестии за интимниот простор на сеќавањата, како и за ликовниот израз кој е компониран од разни искуства и форми на модерната уметност. Авторот работи според некои основни формални и композициски правила, како и според логиката на имагинацијата, која дозволува „слободни“ комбинации на сликовна претстава на зданија, фрагменти од зданија, фигури итн. Со овие мотиви се појавува и експресивен графизам на апстрактни линии. На тој начин, се сугерира атмосфера на лирски доживеана минатост и сегашност. Бурхан Ахмети го „наслушнува“ материјалот и едновремено ја испробува енергијата на гестот и цртежот, кој, пак, има мошне стилизирани сликовни претстави со сложени тонски решенија.

Бурхан Ахмети во своите дела акрил на платно се свртува кон крајно чистиот, редуциран ликовен знак заснован врз примарни ликовни елементи. Се јавува наклонетост кон анализа, создавање своевидна поетика на збиеност и минимализам. На прв поглед, станува јасно дека се работи за остварувања кои се резултат на еден уметнички сензибилитет формиран во (урбана) средина и кои имаат сопствена историја и традиција.

Со логично синтетизирање на избраниот мотив во една нова конотација на трансформирање, Ахмети многу вешто и прецизно, со богато орнаментирање, ги транспонира елементите во асоцијативни, знаковни и симболични форми, продирајќи во пластичната основа на формата и материјата во композицијата. Исто така, овие концепциски пречистени дела ни ја откриваат и својата друга страна – дизајнирани форми со декоративни хроматски ефекти и посебен осет за просторно распоредување.
Меѓу симболиката и асоцијацијата, дамнешното и сегашното, патината на старото и предизвикот на новото, ликовните елементи од знаци, симболи, зданија го определуваат и трансформираат просторот како нови облици во употребата на старите со нови.

Искрениот творечки порив бара начин и пат да се реализира во конкретно дело, без оглед колку тоа ни изгледа незначително. Доколку во сликарскиот чин се внесе искрена посветеност, во него се проткајува своевидно религиозно доживување.

Изложбата ќе биде отворена до 17-ти декември.

no comments

Read more...

Од претставувањето во Националната галерија на Косово со „Есенција на егзистенцијата“

ngm esencija kosovo 1

Изложбата „Есенција на егзистенцијата“ на која земаа учество 20 македонски современи уметници, која ја курираа тројцата кустоси на Националната галерија на Македонија Ана Франговска, Горанчо Ѓорѓиевски и Маја Чанкуловска Михајловска на 27 ноември 2017 година се отвори во Националната галерија на Косово во Приштина и предизвика особен интерес.

Со ова прво официјално претставување на македонската уметност во Косово се потврди воспоставувањето на плодотворната билатерална соработка помеѓу двете соседни држави Македонија и Косово и двете национални галерии, соработка која ќе се негува и продлабочува и во иднина. Изложбата беше отворена на високо државничко ниво, најнапред од страна на директорката на националната галерија на Косово г-ѓа Арта Агани, па потоа на публиката и се обратија заменик министерката за култура, млади и спорт на Р. Косово, г-ѓа Бурбиќе Бакија Дева и државниот секретар за култура на Р. Македонија, г-дин Валмир Азири и на крај се обрати директорот на Националната галерија на Македонија, д-р Дита Старова Ќерими. На самиот чин на отворањето беа присутни високи претставници на дипломатските корови во Р. Косово, а секако и амбасадорот на Р. Македонија во Косово, г-динот Илија Страшевски.

ngm esencija kosovo 3

Изложбата и концептот предизвикаа особено внимание кај медиумите и кај публиката бидејќи третираат проблеми кои се многу актуелни и во нивното младо и транзициско општество. Уметничкиот концепт на изложбата се обраќа кон разни сфери од секојдневието, од животот, постоењето, перцепции што приоѓаат од различен аспект кон суштината на духовноста, храната… a под овој дискурс се пронаоѓаат и инстанциите на достоинството, идеологијата, политиката, социјалата. Вообичаено, кога станува збор за тематика поврзана со егзистенцијата, неизбежни е Сартр и егзистенцијалистите, кои говорат за апсурдноста на социоопштествените феномени, т.е. за апсурдноста на есенцијата во егзистенцијата. Критичките ставови за секојдневното егзистирање во делата од изложбата „Есенција на егзистенцијата“ може да се исчитуваат и во контекст на рефлектирање на долгогодишната „неподнослива тешкотија на постоењето“, како парафраза на насловот на ултрапознатиот роман од Милан Кундера, „Неподнослива леснотија на постоењето“ и нудат различни поими за борбата за (не)можното емотивно/емоционално егзистирање во рамките на репресивните општествени системи.

mng esencija kosovo 4

Секако, тука се и хуманистичката психологија на Абрахам Маслов и неговата често експлоатирана теорија за „Хиерархијата на потребите“. Во основа на неговата „пирамида на потребите“ е биолошкото задоволувањето на инстиктивните еволутивни физиолошки човекови нагони, а постепеното „освојување“ на различните нивоа кон врвот на пирамидата станува сè покомплексно и ретко достижно. Eдноставната интерпретација на оваа теорија, распоредот на поставеноста и меѓурелациите на различните нивоа на потребите, при што преминот кон секое следно скалило е условено од задоволување на секое претходно, станува усложнета од основната социјална (не)сигурност како предуслов за обезбедување на основните животни потреби. Овој концепт со општ призвук ќе ги опфати аспектите на уметниците што на различни начини реагираат на егзистенцијалните принципи користејќи различни медиуми за визуелна експресија – од класични: сликарство, графика, скулптура преку инсталации, објекти, фотографија, па сè до видеопроекции, дигитални принтови, перформанси, звучни инсталации… Селектираните уметници Исмет Рамичевиќ, Методи Ангелов, Атанас Ботев, Вана Урошевиќ, Ирена Паскали, Александар Станкоски, Велимир Жерновски, Ѓорѓе Јовановиќ, Марија Сотировска, Игор Сековски, Осман Демири, Славица Јанешлиева, ОПА, Михаела Јовановска, колектив Зеро, Нехат Беќири, Димче Димески, Игор Тошевски, Гоце Наневски, Зени Балажи, Жанета Вангели, Дита Старова Ќерими во својот творечки вокабулар користат елементи што одговараат на главниот дискурс на концептот, секој од нив допирајќи ги точките на есенцијалностите на егзистенцијата на различни начини и од различни перспективи. Се надеваме и веруваме дека со овој тематски пресек ќе дадеме еден можен аспект кон разгледувањето на македонската современа уметност.

no comments

Read more...

Цртежи и графики од Љубомир Ивановиќ во Мала станица

ljuba ivanovic poster

Изложба на цртежи и графики од Љубомир Ивановиќ, ќе биде отворена овој петок во 12 часот, во изложбениот простор на Националната галерија на Македонија, мултимедијалниот центар Мала станица.

Љубомир Ивановиќ (1882 – 1945 г.)

За животот
Како прв сликар што ја запоставил, а потоа и наполно ја напуштил работата со бојата и целиот се предал на цртањето со молив и режење на црно-бели гравури, Љубомир Ивановиќ е основоположник на современата српска школа на уметничкиот цртеж и на современата графика.

Благодарение на него, цртежот во српската уметност се развива од помошна дисциплина во самостојна. Уметничкото образование го започнал во текот на последната година на работењето во школата на Кирил Култик (1899 г.), а го продолжил кај Ристо и Бета Вукановиќ. Понатаму, се дошколувал во Минхен, во приватната школа на Антоан Ажбе, (1905-09 г.). Многу рано, во 1903 г., објавил цртежи во списанието „Нова Искра“ и во „Политика“.
По враќањето во Белград, добива место на наставник по „вечерен акт“, во Уметничко-занаетчиската школа, а од основањето на Академијата за ликовни уметности (1939 г.), ја продолжува педагошката работа како редовен професор на отсекот Графика. Неговиот опус започнува со сликање масло на платно што, за жал, денес ретко се наоѓа, повеќето дела се пропаднати во Првата светска војна.
За првпат изложува како ученик во 1904 г., на Првата југословенска уметничка изложба. Еден е од основачите на Здружението на ликовните уметници во Белград (1919 г.) и член на Уметничкото здружение „Лада“.
Од 1922г., бил избран за дописен член на Српската академија на науките и уметностите, а во 1933г. е одликуван со Орденот на легијата на честа на Република Франција.

ljuba ivanovic 1За творештвото
Во почетокот напоредно работел масло и цртежи, ја сликал човековата фигура, особено ентериерот, што подоцна сосема го запоставува во насока на цртањето предели. Цртал остатоци од стари градби, пропаднати од забот на времето, трошни куќарки, воденици, напуштени палати, зданија на властодршци. За овој уметник е карактеристично дека цртежот е финален и целовит одраз на неговата визија за светот така што со своите исклучителни цртежи цврсто го дефинирал местото во историјата на српската уметност.

Љуба Ивановиќ е уметник чии дела ги надминуваат рамките на дотогаш прифатените конвенционални сфаќања на дисциплината цртеж и на графиката. Во своите графики ја достигнал можноста во основата на постапката да бидат остварени врвни квалитети.
Една од карактеристиките на неговиот цртеж е нагласеното третирање на светлината, сонцето и одблесоците, понатаму интересот за ефектот на сенките и полусенките, ритмичката поделба на светло-темното, како и доловување на фактурата и материјата.

Високата вредност и виртуозност на неговото творештво се поради исклучителната индивидуалност и, впрочем, не припаѓа на ниеден одреден стил иако е најблиску до импресионизмот, за кого е врзан преку сенката на лисјата што треперат и џбуновите и преку некои движења на фигуралните композиции со теми од секојденевниот живот.
За него тоа бил патот на графиката. За да ја долови сликарската вредност, и со скалилата на бели и црни тонови го остварува впечатокот на полихромијата.

За изложбата
Цртежите и графиките од Љубомир Ивановиќ (1882 – 1945 г.) се дел од збирката на Националната галерија на Македонија и се подарок од уметникот. Делата за првпат се изложуваат пред јавноста, а вкупната бројка е шеесетина дела. Со изложбата, низ избор од неговите цртежи и графики, се претставува исклучителниот опус на овој значаен српски уметник, хроничар на природата и на старите градби (архитектура), патник и пасиониран собирач на предмети од народното творештво, долгогодишен професор.
Збирката содржи дела од дваесеттите и триесеттите години на дваесеттиот век, кога тој, впрочем, и престојувал во Македонија истражувајќи го нашето поднебје, со претставување нa старите градски јадра до делови од разурнати мостови. Да наведеме само за пример, тоа се пејзажи на делови од Дебар, Кичево, Битола … Куршумли-ан во Скопје, старите цркви во Варош, Прилеп и Галичник, џамии… Секој потег му е добро осмислен, како последица на општиот впечаток.

Оваа збирка, составен дел од колекцијата на движното културно наследство во сопственост на Националната галерија на Македонија ќе биде прикажана на публиката во објектот Мала станица на 1-ви декември 2017 (петок). Кураторот на изложбата Маја Крстевска, виш кустос, информира дека изложбата ќе се отвори во 12 часот и истата ќе биде поставена до 13-ти декември 2017 година.

no comments

Read more...

Институција за можните иднини – Две дискусии за НГМ

23561300_1550931118316984_610505734159849840_n

Во контекст на најавата за јубилејот 70 години од основањето на Уметничка галерија/ Национална галерија на Македонија во 2018 год.

Еден од можните начини за критичко препистување на една институција е колекцијата. Нормативната традиционално историско – уметничка наратива на колекцијата во денешнината е предизвикана со темпорални кураторски и уметнички сценарија кои нудат различни погледи на одредени времески периоди, да се синхронизираат со времето, како што вели Борис Гројс. Тие денес претставуваат места на енергична и динамична теоретска и искуствена размена на впечатоци и размислувања, преку многубројните настани кои ги величат делата кои ја градат самата институција.

Ивана Васева, кураторка

05 декември 2017 год. (вторник)/ 19 часот/ Даут пашин амам
12 декември 2017 год. (вторник)/ 19 часот/ Даут пашин амам

Музејот е дефиниран од својата колекција. Колекцијата е телото и основата која ја гради институцијата а таа треба да се грижи за стекнувањето, зачувувањето, изложувањето и промовирањето на културното богатство кое го поседува. И уметничката галерија се надоврзува на истите принципи: по примерот на музеите, колекцијата од уметнички дела треба постојано да се обновува, надоградува, преписпитува и изложува за сегашноста и за иднината, неканонирирајќи и неконзервирајќи ги вредностите туку подложувајќи ги на различни трансформации и предизвици.

Традиционалната музеолошка теорија за атемпоралноста на музејскиот простор кој не ја нарушува одржуваната безвременска атмосфера на вечната младост на делата во музејот, имунизирајќи ги и формирајќи врз принцип на универзална историја на уметност е конструкт, како што е и концептот на националното. Музејските институции на денешнината се свесни за својата позиција во односот на знаењето и моќта, тие го подложуваат своето постоење на нехронолошкото и нелинеарно време, на различните и повеќеслојни културни идентитети кои биле игнорирани или исклучени и на општествениот и политички контекст.

Неутралноста и анонимноста на „белата коцка“ која треба да произведе резонанци меѓу изложените дела, нивното интуитивно и набљудувачко восприемање како и контекстот на хиерархиската поставеност на внатрешните структури, веќе од седумдесетите години на минатиот век е надмината со нови институционални предизвици. Сето тоа е заменето со креирање на контексти или контестуализирање на делата, со формирање на изложбена поставка на претставување и активно искусување (физичко,интелектуално, теоретско) на уметноста и со идеја за место каде се преиспитуваат хиерархиите, начините на продукција и односот кон јавното.

Колекцијата станува основа за изложбена програма која нуди повремени кураторски видувања, кон делата но и кон нејзината историја, кон нови интерпретации на делата и методи кои го спречуваат фосилизирањето на самите структури.

Уметничката галерија во Скопје, како една од најстарите ликовни институции во земјава, а денес преименувана во Национална галерија на Македонија, покрај својата темпорална изложбена активност, уште од своите почетоци е создадена и како место каде ќе се негува колекција на значајни дела како приказ на уметничкото творештво на оваа територија. За свој простор, можеби и случајно е избран културно – историски споменик на исламската профана архитектура, Даут пашин амам, изграден во втората половина на 15 век, но кој говори и за широчината на духот на самите предлагачи.

Борис Петковски, пишувајќи за 40-годишниот јубилеј на галеријата потсеќа за општествената важност на оваа институција преку својата едукативна улога велејќи: „Воспитната улога на една ваква институција е, нема сомнение, од големо значење, до толку повеќе, што во времето на нејзиното основање, веќе беа поставени темелите на нашиот нов живот, на нашиот нов социјалистички човек со напредни разбирања за културата и метноста, предусловени од солидни теоретски и практични познавања добиени во реорганизираните средини и високи школи.

Прва задача на Галеријата беше да се собере што поголем број најдобри дела на југословенски автори, од класични до современи и таа збирка да му ја прикаже на својот народ, запознавајќи го со извонредната вредност на целокупната југословенска уметност“.

Во својата друга фаза, по повод создавањето на новата постојана поставка и публикацијата водич низ поставката (а најавувајќи го и новиот простор за современи проекти, Чифте амам), Викторија Васева Димеска пишува: „идејата за создавање национална поставка е една од главните причини за темелно реставрирање на Даут пашиниот амам, објектот во кој што е сместена. Убавината на градбата и замислата за една збирка што достоинствено ќе го презентира развојот на македонската современа ликовна мисла, од иконописот до современието, се темелни аргументи за да се иницира, отпочне и реализира овој проект: да му се врати изворниот изглед на објектот, а на македонското ликовно богатство поместено во него да му се овозможи достојна презентација“.

Во овој контекст се чини дека е потребно одново да се постават повеќе прашања кои би биле во чекор со современите размислувања за иституциите поврзани со повеќеслојните идентитетски карактеристики како и конструктите на националното како една 19-вековна творевина, за современоста во пристапот на изожувањето, презентирањето и преиспитувањето на колекцијата како и на односот не само со локалната туку и интернационалната сцена.

Двете дискусии ги поставуваат следните прашања:

- Кое е значењето на уметничката колекција, како трезор на идеи за можните иднини/ архива/ простор за преиспитување на концептите и контекстите . Кои се параметрите и парадигмите врз кои се гради поставката во Националната галерија на Македонија. Како се менувале поставките и како биле контекстуализирани?
- Односот помеѓу традицијата и современоста. Што значи современост (критико преиспитување на современоста и на актуелните политички/ естетски/ економски предизвици)?
- Во кои рамки зборуваме за квалитет? Како го „вреднуваме“ квалитетот и според кои критериуми е тој разгледуван во изминативе 70 години?
- Ако не зборуваме за институции во глобална економија (Нина Монтаман) тогаш каква институција е националната? Каква диверзификација и плуралност националната институција предлага?

Двата настани се конципирани во форма на видео интервјуа водени врз основа на прашања кои понатаму се поставуваат како основи за разговори, коментари и анализи меѓу учесниците и публиката во форма на јавна дискусија. Идејата е преку претходно снимени интервјуа кои се поставени на интернет и достапни за сите, да се направи дискусија. Тоа подразбира дека по одредена временска дистанца која би дозволила внимателно и потемелно разгледување на видеата т.е. на искуствата и размислувањата на поканетите гости да се отвори дебата за публиката. Ова овозможува наместо еден настан во едно специфично време документирано но без можност за голема дискусија, да се постават на „преиспитување“ пред јавноста размислувањата токму за да произведе критичка и артикулирана мисла која е во недостаток во земјава, и моментално и во минатото, посебно за појавите во овој специфичен општествен, културен и уметнички контекст.


Начинот на интервјуирање како основа за дискусија е предложен бидејќи и да постоеја многу факти, чисти факти, објективни факти, факти најдени во минатото како што навистина било, што не постојат, сепак поттикнувањето на личните перспективи од позиција на синуларни историски субјекти е важно кон оформувањето на некоја покомплетирана мисла. (Валтер Бенјамин и неговиот концепт на историја).

На првата дискусија, која ќе се одржи на 5 декември 2017 год. (вторник), во Даут пашин амам, со почеток од 19 часот ќе учествуваат поранешни директори на оваа институција, како и актуелната директорка Дита Старова Ќерими.

Дита Старова Ќерими, актуелна директорка на НГМ од крајот на 2015 год. до денес

 

Драган Бошнакоски, директор на НГМ во периодот од 1987 год. до 1998 год.

 

Маја Неделкоска Брзанова, в.д. на НГМ во периодот од 2014 год. до 2015 год.

 

Маја Крстевска, директорка на НГМ во периодот од 2007 год. до 2011 год.

 

Златко Теодосиевски, директор на НГМ во периодот 2003 год. до 2007 год.

 

На втората дискусија, закажана за 12 декември 2017 год. (вторник) ќе учествуваат повеќе историчари на уметност, уметници, теоретичари и куратори.

Фотографија за настанот: Александар Ристевски

no comments

Read more...

Самостојна изложба на Џезаир Реџепи

poster nov

Ве информираме дека во Националната галерија на Македонија, објект Чифте амам, на 17 ноември 2017 година (петок) во 20 часот ќе се отвори самостојна изложба на Џезаир Реџепи.

Џезаир Реџепи, роден во с. Тануше, Горна Река во 1983 година, акaдемската наобразба ја добил на Факултетот за ликовни уметности во Тетово, a по завршувањето на Факултетот за ликовни уметности, својата работа ја посветил во Конзерваторскиот центар во Гостивар, но паралелно со конзерваторската активност забележително е и негово авторско творештво.

Во потрагата за наоѓање на сопствен визуелен израз, Џезаир Реџепи во скулптурата се движи во областа на апстрактно-геометризираната скулптурална форма и спојот како на формите, така и на материјалите. Тој негува пластични структури со извесни семантички и асоцијативни белези. Најчести материјали што ги употребува во делата се полиестер, метал, дрво… како и комбинирање на материјалите и евидентно е присуството на неколку фази и преокупации во текот на неговото творештво.

Реџепи низ своето творештво создава дела со спиритуална атмосфера, тоа се дела кои не ги преуредуваат секојдневните предмети и објекти, но наместо тоа го менуваат секојдневниот живот како продуктивна уметничка сила, ги допираат сите области од животот во контекст на тотално уметничко дело.

Во скулптурите на Реџепи обликот е претежно слободна живо моделирана и апстрактно-геометризирана форма обработена во манир на брут-артот од која се наѕира асоцијативно-антропоморфна содржина. Динамиката и ритамот на формите се постигнати со поврзување на слободните и геомертизираните форми во обликувањето на делото.

Судирот на експресивните и геометризираните облици и патинираните површини се флуидираат во еден вид естетски објетки на слободна пластична форма. Грижата за ликовно-естетско прочистување зборува за намерата да се пронајде адекватна форма за поцелосно изразување на идејата во развивање најразновидни пластични решенија кои претставуваат просторни арабески со истакнато чувство за монументалност иако станува збор за пластика во мали димензии.

Скулптурите се стилизирани и ослободени од детали, при што во зависност од конструкцијата во обликувањето на делото, се открива основната пластична структура. Во некои од скулптурите присутни се извесни шуплини (перфорации) кои во скулптуралната маса контрапунктираат и создаваат надворешни светлосни сензации во постигнувањето на волуминозност и се важен елемент во целосниот визуелен ефект.

Скулптурите со апстрактно-асоцијативна форма кај Реџепи не се реакција на традиционализмот во скулптурата, туку потреба да ги открива елементарните односи на чистите пластични феномени.
Вертикалата на животот во делата на Џезаир Реџепи е пренесена во просторот преку скулптурата. Неговото творештво го открива како длабоко промислен автор чија духовна контемплација е материјализирана во скулптурална форма.

no comments

Read more...

Изложба на Мухамедали Алили „Скриени шепоти“

muhamedali 1Во Националната галерија на Македонија, објект Чифте амам, на 6 ноември 2017 година (понеделник), во 20 часот ќе се отвори изложба на Мухамедали Алили со наслов Скриени шепоти.

Мухамедали Алили роден 1972 година во Куманово. Дипломирал на Факултетот за ликовни уметности, Скопје, 2000г., отсек графика, во класата на проф.Димитар Малиданов,. Во 2013 година започнал постдипломски студии во Универзитетот ФОН отсек графички дизајн. Се занимава со сликарство, графика, дизајн и фотографија. Учествувал на многу колективни изложби во Македонија и во многу други земји. Живее и работи во Куманово.

Уште од почетокот на својата кариера, Дали Алили примети дека нема ни желба ниту пак време за да ја изрази неговата грижа и гневот што секој ден му се собира насекаде каде ќе се сврти, преку митолошки, историски, религиски или пак национални фигури. Тој не планира да ги идеализира или разубавува феномените, но преку едноставноста и умештвото на еден вистински уметник сака да го претстави тоа што го мисли. Како истакнат маестро на графиката и ликовната уметност, со сликарството се зближи со истата чувствителност и посветеност. Алили е добар познавач на природата и формите и никогаш не се измори од нив, ги остави во минатото, таму каде што ги најде. Од почеток се нафати за уметничките елементи, „откри“ дека светот не е црно-бел, дека има милион бои и нианси, исто како личностите на човештвото.

Сликите на Дали зборуваат, тие извикуваат крикови од внатре: Неговите слики имаат разновидност, движење и извикуваат: немате потреба од толпи луѓе, барајте си ја индивидуалната слобода и не бркајте туѓи работи. Алили никогаш не нé исцрпи со претставување на сето тоа што го гледаме, го допираме. Тој созадава свој свет, една своја грижа која ја вади од внатрешноста, осветлувајќи ја со соодветното светло, насочувајќи ја по правиот пат оставајќи секој да ја доживее на свој начин. Освен колоритот кој го нагласува со својот вкус, делата на Дали имаат и временска димензија, која ниту една емоционална состојба не може да ја премине без да ја доживее.

Духовното богатство и смислот на позитивен хумор исто така се присутни, така тие што можат да го препознаат веднаш се фатени на стапица. Истовремено присутни се и сериозноста и вистинитоста, соодносот на боите, тоновите и полутоновите кои ги збогатуаваат таблоата со емоции и содржина. Иако изгледаат апстрактни, неговите слики пренесуваат конкретни пораки. Приказните отсликани на таблоата на Дали почнуваат со стандардниот пролог: „Било еднаш одамна“, но ги кршат табуата раскажувајќи ни за еден поразличен свет кој почнува со „Од сега понатаму…“

no comments

Read more...

Промоцијата на монографија на Евгенија Демниевска

Почитувани, Имаме чест и задоволство да Ве поканиме на промоцијата на монографијата на Евгенија Демниевска, која е отпечатена по повод реализацијата на нејзината ретроспективна изложба во Чифте амам, насловена „Метаморфози на линијата“.

naslovna4mala

Промоцијата ќе се реализира на 27 октомври, петок, во 19.00 часот во објектот на Националната галерија на Македонија – Чифте амам. На овој настан, покрај промоција на новото издание на Националната галерија на Македонија од страна на соработници и пријатели на Евгенија Демниевска кои ќе говорат за нивното искуство од работата со авторката, ќе имаме и ретка можност да слушнеме презентација на авторката за „Интерактивната пракса“ во нејзиното творештво.

Учеството и интерактивноста на публиката за Демниевска од секогаш биле центар на интерес, најнапред преку рекомпонирањето на нејзините геометриски организирани слики, од страна на публиката, осмислени како сложувалки, во нејзините дела од 80те, а потоа во 90те започнува уште поинтензивно да се интересира за тоа како може публиката директно да учествува во креирањето на едно уметничко дело. Се интересира и за новите можности најнапред на телефонот и телефаксот, а потоа и на интернетот, со чија помош без ограничувања во просторот и во времето разни интелектуалци и креативци од целиот свет, на покана на авторката, може да колаборираат во мрежното создавање на уметничкото дело.

Ве очекуваме.

no comments

Read more...

Конкурс за Идејно решение за реконструкција на објектот „Мала Станица“

Почитувани,

Ве известуваме дека НУ Национална галерија на Македонија објавува Конкурс за избор на Идејно решение за реконструкција и просторна редефиниција на објектот на Националната Галерија на Македонија „Мала Станица“ во Скопје.

Ги покануваме заинтересираните субјекти да ги подигнат материјалите за Конкурсот во архивата на НУ Национална галерија на Македонија која се наоѓа во објектот Мала станица на ул. Јордан Мијалков бр. 18 и/или да се информираат на телефон 02/3126856.

no comments

Read more...

“Фрагилност” – Изложба на графика на Шќипе Мехмети

Ве информираме дека во рамки на својата годишна програма Националната галерија на Македонија ја презентира изложбата на младата графичарка Шќипе Мехмети, која ќе се одрќи на 24.10.2017 година, вторник, во мултимедијалниот центар Мала станица, во 20.00 часот.

shkipe mehmeti poster

На изложбата ќе бидат презентирани околу 30 графички листа кои Мехмети ги има изработено во последните неколку години, а се однесува на темата на жената нејзината фрагилност, а и моќ од друга страна. Изложбата е насловена „Фрагилност“ и вклучува графики во разновидни графички техники од сува игла, комбинирана техника итн.

Куратор на проектот е Ана Франговска и истиот ќе биде поставен во Мала станица до 2 ноември 2017 година.

 

no comments

Read more...