Aleksic Voislav, Casna trpeza, maslo na platno,da se proveri