Babic LJubo (1890-1974), Portret na sinot, 1946, maslo na platno, 46x34,5