Bernik Janez (1933-),Zapis, 1964, maslo na platno, 110x114