Dobrovic Petar (1890-1942), Portret na anglicanka, okolu 1938, maslo na platno, 92x73,5