Dobrovic Petar (1890-1942), Slikarot Job na bolnicka postela, okolu 1936, maslo na lesonit, 67,5x48