Gjurkovic Pavel (1772-), Portret na Mitropolitot Stratimirovic, maslo na platno, 72x58