Hadzi Ristic Nikola, Mrtva  priroda 1958, maslo na platno,  53x116