Huter Anton (1905-1961) Razurnat Prozor, 1946, maslo na sper,25x44