Jordan Vasilije (1934-), Apokalipticen motiv IV,1960, maslo na sper