Jovanovic Jelena, Miluvanjeto na Bogorodica, kopija od crkvata sv. Bogorodica vo s. Susica) na platno (1958 otkupena)