Karlovaris Bogomil (1924-) Ekopnomski  zgradi kaj Mol, 1962, 90x138