E lokalizuar në kryeqytetin e shtetit, Galeria Kombëtare e Maqedonisë është institucioni më i rëndësishëm artistik në Maqedoni, për arsye se mundëson qasje drejt artit në nivel lokal, kombëtarë dhe ndërkombëtarë.

Përmes ekspozitave të shumta, vend ekspozimit të përhershëm, disa prej koleksioneve dhe programeve të ekspozitave udhëtuese, Galeria tërheq një publikë të llojllojshme nga të gjitha grup moshat.

Ekzistojnë shumë mundësi për bashkëpunim afarist dhe individual me Galerinë, në mesin e të cilëve:

- Sponsorimi i ekspozitave;

- Përkrahja korporative;

- Sponsorimi korporativ;

- Donacione korporative;

-  Donatorë individual;

– Përkrahje personale të Galerisë përmes veprave të lëna me testament, donacioneve, dhurime të veprave artistike dhe anëtarësi.

 

This post is also available in: English, Macedonian