Спонзорирање и прилози

Лоцирана во главниот град на државата, Националната галерија на Македонија е важна уметничка институција во Македонија затоа што овозможува пристап до уметноста на локално, национално и меѓународно ниво.

Преку опсежни изложби, постојаната поставка, неколку колекции и патувачките изложбени програми Галеријата привлекува најразновидна публика од сите возрасти.

Постојат многу можности за деловна и поединечна соработка со Галеријата, меѓу кои:

- Спонзорирање изложби;
- Корпоративна поддршка;
- Корпопративно спонзорирање;
- Корпоративни прилози;
- Индивидуални донатори;
- Лична поддршка на Галеријата преку оставнини, донации, подарување уметнички дела и членарина.

This post is also available in: English, Albanian