Работно време

Објектите на Националната галерија се отворени секој работен ден освен понеделник.

Изложбен простор Даут Пашин Амам

од 10.00 до 18.00 часот зимско работно време (1 октомври – 31 март),

од 10.00 до 21.00 часот летно работно време (1 април – 3о септември)

Изложбен простор Чифте Амам

од 10.00 до 18.00 часот зимско работно време (1 октомври – 31 март),

од 10.00 до 21.00 часот летно работно време (1 април - 3о септември)

Мултимедијален центар Мала Станица

од 10.00 до 18.00 часот зимско работно време (1 октомври – 31 март),

од 10.00 до 21.00 часот летно работно време (1 април – 3о септември)

This post is also available in: English, Albanian