“Tërheqja e penjve…” – Angell Miov (vend ekspozita)

Loja e (tërheqjes së) penjve… Eksplikacioni i projektit më të ri të Angell Miov, i titulluar në mënyrë ironike si “Tërheqja e penjve…”, ofron më shumë interpretime të hapura të vet titullit, por edhe të materialit figurativ me kontekst dhe rëndësi të ndryshueshme të kohës aktuale. Në vend të parë, dykuptimësia (ose më shumë kuptimësitë) që janë të sugjeruar me titullin aludojnë për: estetikën artistike të materialeve të cilat artisti i shfrytëzon gjatë krijimit të […]