“Retrospectivë e fotografisë abstrakte” të Osman Demirit

Provokimi i zbulimit të papërfunduar Drejtë retrospektivës së shkurtër kushtuar fotografisë abstrakte të Osman Demirit Fotografia abstrakte, jo objektive, eksperimentale ose ndryshe e njohur edhe si fotografi konceptuare, është një mjet i krijimit të fotografive vizuale dhe dramatike që mbështetet mbi sensacionet primordiale të formës, ngjyrës, lakesës, më shumë se vet kuptimi. Ajo nuk manifeston lidhshmëri të drejtpërdrejtë me subjektin në përpikshmëri ose me botën e objektit, por krijmtaria varet nga pajisjet e mirëfillta fotografike, […]