„Повлечи ги конците…“ на Ангел Миов (поставка)

Share Button

Експликацијата на најновиот проект на Ангел Миов, насловен иронично „Повлечи ги конците…“, нуди повеќе отворени толкувања на самиот наслов, но и на ликовниот материјал со променлив контекст и значења во современието. Тематскиот интерес кон преовладува во делата на Ангел Миов е испитувањето на процесите и се потпира на цртежот како осознавање и другите медиуми како прикажување/ раскажување на нештата.

angel miov postavka (1)

Заокружувањето на целиот овој процес е инкорпориран во ангажираниот момент кој во приказните на Ангел Миов се изразува преку ставот за константно и цинично преиспитување на денешната „автономност“ на делото, при што естетската поливалентност и мултиинтерпретабилноста се условени од слободата на формата и изразот, хипер-продукцијата на дела и настани, неодредени и сложени, кои нужно наметнато ги радикализираат експериментите со јазикот и формата и нивното двосмислено значење, како и нивната ефемерност.

  angel miov postavka (3)

angel miov postavka (4)

angel miov postavka (5)

angel miov postavka (6)

angel miov postavka (7)

angel miov postavka (8)

angel miov postavka (2)

 

 

 

Share Button