“At Least One Cross A Day After 1.1.2002.” на Роман Уранјек

Share Button

Роман Уранјек е реномиран уметник кој живее и работи во Словенија, еден од основачите на светски познатиот уметнички колектив IRWIN, дел од култната групација Neue Slowenische Kunst (NSK).

At Least One Cross a Day After 12

Роман Уранјек почнувајќи од 1 јануари 2002 година (денот од кога еврото е платежно средство во Европската Унија), кога го изработува првиот крст интервенирајќи врз европската валута евро, започнува проект насловен At Least One Cross A Day After 1.1.2002 со што секојдневно изработува дело во кој го употребува крстот.

Создадените дела се конципирани во книги (Artists Book) и e проект разработен во неколку тематски целини.

Share Button