Ftesë Për Pjesëmarrje Në Konferencë Për Edukim Bashkëkohor Muzeor

Ftesë Për Pjesëmarrje Në Konferencë Për Edukim Bashkëkohor Muzeor, Galeria Nacionale e Maqedonisë së Veriut, Hamami Daut Pasha, Shkup, 30-31 maj 2023 Të nderuar, Ne jemi veçanërisht të kënaqur të ndajmë me ju dhe tu ftojmë të merrni pjesë në Konferencën për edukimin bashkëkohor muzeor, e cila do të mbahet në hamamin e Daut Pashës në Shkup më 30 dhe 31 maj 2023. Konferenca organizohet nga Galeria Nacionale e Maqedonisë së Veriut dhe organizohet në […]

“Labirinti i Artit 2” në Ekspozitën e Përhershme të Galerisë Nacionale në Hamamin Daut Pasha

Të dashur nxënës, mësues arti, artdashës! Kemi kënaqësinë t’ju informojmë se në ambjentin e Hamamit të Daut Pashës të Galerisë Nacionale po zhvillohet edicioni i dytë i punëtorisë edukative muzeale “LABIRINI I ARTIT 2”. Është i dedikuar për nxënësit e klasave të pesta dhe të gjashta të shkollave fillore. Realizimi i punëtorisë ka filluar më 1 prill 2023. Kjo punëtori muzeale ka një koncept edukativ, kërkimor dhe fitues çmimesh. Një gjëegjëzë shtrohet para të gjithë […]

Punëtori vizatimi për fëmijë me rastin e “Ekspozitës të Tanas Llullovskit”

Me rastin e “Ekspozitës të Tanas Llullovskit”, (e cila u hap në 20 dhjetor 2018) në Hamamin e Daut Pashës do të organizohen punëtori vizatimi për fëmijë (të moshës 6 – 12 vjeçare) dhe atë duke filluar prej datës 09 – 11 janar . Punëtoritë janë me karakter edukativ dhe kanë për qëllim të inkurajojnë fëmijët të punojnë në kreativitetin dhe të nxjerrin vetën e tyre të brendshme në pëlhurë. Punëtoritë do të zgjasin prej […]