Дита Старова Ќерими 

д-р Дита Старова-Ќерими (1984) е афирмирана академска сликарка и педагог, доцент на Факултетот за архитектура и дизајн, при Универзитетот „Американ колеџ“ – Скопје.

Во својата досегашна професионална биографија Дита Старова-Ќерими има остварено 14 самостојни и над 50 групни изложби во Македонија, САД, Франција, Турција, Бугарија, Косово и други земји. Добитничка е на наградата „Методија Ивановски Менде“ – Мал формат 2012, на признанието „СИАБ“ и на други домашни и странски признанија. Нејзини дела се наоѓаат во колекциите на Музејот на современата уметност и на Националната галерија на Република Македонија во Скопје, како и во колекции во Канада, Турција и Франција. Таа е член на Друштвото на ликовните уметници на Македонија (ДЛУМ), на Здружението на уметници „Аrt Vizion“, на Здружението на уметниците на Македонија „Драудакум“ и др.

Функцијата директор на Националната галерија  д-р Дита Старова-Ќерими ја извршува од 2015 година. За релативно краток период таа ќе успее севкупната позитивна енергија на колективот да ја насочи кон претставување на фундаментални автори и дела кои ја обележале македонската ликовна уметност, но и на автори од странство. Изложба на дела на сликарот Петар Мазев, отворена во 2017 година (проследена од десетици илјади посетители), по што следуваше и една од најголемите и најуспешни презентации на творештвото на сликарот муралист Борко Лазески, како и изложбата посветена на стогодишнината од раѓањето на сликарот Ибрахим Кодра. 

Заслужува да се споменат и реализираните пригодни и специјални проекти по иницијатива на директорката за подигање на јавната свест за најранливите категории на деца, преку организирање на голем број ликовни работилници, на различни настани функционално приспособени за децата со посебни потреби, во соработка со компетентните институции, но и со ангажман на нивните родители. Тука спаѓа и ликовно-едукативниот проект „Уметност за сите“, наменет за деца од најрана училишна возраст до завршување на средното образование, поддржан од Холандската амбасада во Македонија.

Вклучена е и во реализација на дел од значајните проекти за реставрација на Спомен-куќата на Лазар Личеноски и објектите Даут-пашин амам и Чифте-амам.

Добитник е на наградата 13 Ноември на Град Скопје, за 2019 година. 

 

контакт: ditastarovaqerimi@gmail.com

 

телефон: +389(0) 2 3126-856

The psychosocial effects of acne on adolescents. Increased use of percutaneously placed central venous catheters has certainly facilitated early and widespread use of parenteral nutrition in premature infants. CONFLICT OF INTERESTS JB has received research support from Rigel, Novartis, and Amgen, and has participated on advisory boards for Rigel, Novartis, Amgen, Momenta, and Protalex Cialis Daily 5mg online. He works at Eye Surgeons and Consultants.

How should I take acetylcysteine? If you’re planning a pregnancy, talk with your doctor before using Boniva. Left untreated, it could lead to respiratory arrest and death levitra generico mexico. After long-term usage, some patients develop a tolerance to Adzenys XR-ODT.