Dita Starova Qerimi

 

Drejtoresha e Galerisë Kombëtare të Maqedonisë, Dr. Dita Starova Qerimi (1984) është piktore dhe pedagoge e afirmuar akademike, Docente e Fakultetit të Arkitekturës dhe Dizajnit pranë Universitetit Kolegji Amerikan – Shkup.

Edukimin e saj të parë për pikturë ajo e fitoi në Paris, në vitet e hershme të shkollimit në Kolegjin “Zhanson de Sali”, (Lycée “Janson de Sailly”), ndërsa pas shkollimit katërvjeçar në atelienë Ecole d’art Delaroyere e njohur, në qytetin e njëjtë, e realizoi edhe ekspozitën e saj të parë. Në qytetin e lindjes në Shkup me sukses të shkëlqyeshëm e përfundoi Shkollën e Mesme Artistike për Arte Pamore “Llazar Liçenoski”, diplomoi në artin figurativ, në fushën e pikturës me dizajn grafikë në Fakultetin e Arteve Figurative – Shkup, pranë Universitetit “Shën Cirili e Metodi” me notë mesatare 10, ndërsa me po të njëjtin sukses edhe magjistroi në artin figurativ në fakultetin e njëjtë.

Në Universitetin “Euro-Ballkan”, në vitin 2014, doktoroi me temë: “Piktura murale në objektet sakrale islame në Republikën e Maqedonisë përmes analizës praktike të kontributit njerëzor”, nën mentorimin e Prof. Dr. Mehmet Ibrahim – Gjil nga Fakulteti Gazi në Universitetin e Ankarasë (Turqi). Punimet e saj nga kjo fushë janë publikuar në edicione vendase dhe të huaja, ndërsa disertacionin e doktoratës ia botoi “LogosA” nga Shkupi. Në biografinë e saj të deritanishme profesionale, Dita Starova Qerimi ka realizuar 14 ekspozita personale dhe mbi 50-të ekspozita grupore në Maqedoni, SHBA, Francë, Turqi, Bullgari, Kosovë dhe vende të tjera. Është fituese e çmimit “Metodia Ivanovski Mende – Format i vogël 2012, e mirënjohjes “SIAB, dhe të mirënjohjeve të tjera vendase dhe të huaja. Veprat e saj gjenden në koleksionet e Muzeut të Arteve Bashkëkohore dhe të Galerisë Kombëtare të Maqedonisë në Shkup, si dhe në koleksionet në: Kanada, Turqi dhe Francë. Ajo është anëtare e Shoqatës së Artistëve Figurativë të Maqedonisë (SHAFM), të Shoqatës së Artistëve “Art Vizion”, të Shoqatës së Artistëve të Maqedonisë “Draudakum” etj.

Veprat figurative të Dr. Dita Starova Qerimi, që nga ekspozita e parë, kanë pasur kritika pozitive. Profesoresha e saj, zonja Iren Delaroajer de Ramel, nga ekspozita përfundimtare e nxënëseve nga atelieja e lartpërmendur e Parisit, për pikturat e Starova Qerimi do të thotë: “Ajo, me lehtësi të natyrshme i zotëron fshehtësitë e vizatimit dhe me sukses futet në sekretet e pikturës. Në pikturat e saj të ekspozuara lehtësisht mund të vërehet fuqia e brendshme krijuese, veçanërisht fuqia për t’u përballur me botën e ngjyrave.” Nga ana tjetër, kritikja figurative Sonja Abaxhieva do të theksoj se “kulti i orkestrimeve të pasura kromatike në pëlhurat e Dita Starovës sigurisht se i referohet lidhjes së saj shumëvjeçare të drejtpërdrejtë me kryeqendrën e Francës dhe të artit figurativ botëror – me Parisin – në ambientet e të cilit është rritur, është zhvilluar dhe e ka shijuar frymëzimin bohem të bukurisë.”

Me rastin e përcaktimit tematik të kufirit, për njërën nga ekspozitat e saj, kritikja e artit figurativ Ana Frangovska, do të shënoj: “Dëshira për të kaluar në anën tjetër të kufirit shpeshherë e imponon çështjen e përkatësisë, identifikimit, veçantisë, dhe rrjedhimisht me këtë e “ushqen krimbin” për ta njohur të panjohurën dhe të pritshmen, për të paprekshmen dhe të pa-përjetuarën. Ky “krimb” mund ta brejë secilin prej nesh, megjithatë ballafaqimi me Tjetrin dhe të Ndryshmin, me atë Përtej, me atë Pas-kufirit pavarësisht përvojës, na bën më të mençur, më të fuqishëm.

Pikturat e Dita Starovës ju shpijnë përmes një kufiri, kalojeni të njëjtin dhe do të jeni më të pasur edhe me një përvojë – estetike vizuale.” Funksionin e drejtoreshës së Galerisë Kombëtare të Maqedonisë, Dr. Dita Starova Qerimi do ta ushtroj nga viti 2015 dhe, për një periudhë relativisht të shkurtër, do të arrijë që energjinë e përgjithshme pozitive të kolektivit ta çoj në drejtim të prezantimit të autorëve dhe veprave fundamentale të cilat e kanë shënuar artin figurativ maqedonas, por edhe të autorëve nga jashtë. Bëhet fjalë për ekspozitë jashtëzakonisht të suksesshme jubilare të veprave të piktorit Petar Mazev, e hapur në vitin 2017 (e vizituar nga dhjetëra mijë artdashës), pas çka pasoi edhe njëra nga prezantimet më të mëdha dhe më të suksesshme të krijimtarisë së piktorit-muralist, Borko Llazeski, si dhe ekspozita kushtuar njëqindvjetorit nga lindja e piktorit Ibrahim Kodra, njëri nga kolosët e fundit evropian të kubizmit.

Pasuan edhe ekspozita të tjera me vepra të artit figurativ vendas dhe botëror. Meriton të theksohet edhe realizimi i ngjarjeve dhe projekteve speciale me iniciativë të drejtoreshës për ndërgjegjësimin e publikut lidhur me kategoritë më vulnerabile të fëmijëve përmes organizimit të një numri të madh të punëtorive figurative, të ngjarjeve të ndryshme funksionalisht të përshtatura për fëmijët me aftësi të kufizuar në lidhje me institucionet kompetente, por edhe me angazhimin e prindërve të tyre. Këtu bën pjesë edhe projekti figurativ – edukativ “Art për të gjithë”, dedikuar fëmijëve që nga mosha më e hershme shkollore dhe deri në përfundimin e arsimit të mesëm, mbështetur nga Ambasada e Holandës në Maqedoni.

Dr. Dita Starova Qerimi është përfshirë edhe në realizimin e një pjese të projekteve të rëndësishme për restaurimin e “Shtëpisë Përkujtimore” të Llazar Liçenoski dhe të objekteve ekspozuese “Hamami i Daut Pashës” dhe “Çifte Hamami” të cilët e prezantojnë trashëgiminë e mbrojtur kulturore.

 

kontaktoni: ditastarovaqerimi@gmail.com

+389(0) 2 3126-856

The psychosocial effects of acne on adolescents. Increased use of percutaneously placed central venous catheters has certainly facilitated early and widespread use of parenteral nutrition in premature infants. CONFLICT OF INTERESTS JB has received research support from Rigel, Novartis, and Amgen, and has participated on advisory boards for Rigel, Novartis, Amgen, Momenta, and Protalex Cialis Daily 5mg online. He works at Eye Surgeons and Consultants.

How should I take acetylcysteine? If you’re planning a pregnancy, talk with your doctor before using Boniva. Left untreated, it could lead to respiratory arrest and death levitra generico mexico. After long-term usage, some patients develop a tolerance to Adzenys XR-ODT.