Годишен план за јавни набавки во 2017

Share Button

Годишен план за јавни набавки во 2017 година на НУ Национална галерија на Македонија – Скопје

javni nabavki 2017 - 1

javni nabavki 2017 - 2 javni nabavki 2017 - 3 javni nabavki 2017 - 4 javni nabavki 2017 - 5 javni nabavki 2017 - 6 javni nabavki 2017 - 7

Share Button