Годишен план за спречување на корупцијата и Интерни процедури за спроведување на постапките за јавни набавки

Share Button

Годишен план за спречување на корупцијата и Интерни процедури за спроведување на постапките за јавни набавки и подготовка, склучување и реализација на договорите.

Кликнете на линковите…

Javni nabavki

Godisen plan

Share Button