Избрани вработени на објавениот конкурс

Share Button

Резултати од неодамнешниот Конкурс за вработување – шифра кул 04 01 Б02 005, шифра кул 04 01 Б01 004…

Избрани се следните кандидати:

Share Button