Изложба на Жанета Гелевска Велјаноска во Чифте амам

Share Button

Во просториите на Националната галерија на Македонија, објект Чифте амам на ден 10.12.2015 година (четврток) во 20:00 часот ќе биде отворена изложбата на академскиот сликар Жанета Гелевска Велјаноска.

Print

 

Изложбата ќе содржи 50-тина дела комбинирана техника на платно. Жани дипломирала на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, во 1989 година. Член е на ДЛУМ од 1989 година. Учествувала на многубројни изложби во својата родна Македонија, во Европа, САД, а зела учество и во различни уметнички проекти. Нејзините дела се присутни во многу приватни и јавни колекции низ целиот свет. Во 1999 година е поканета да учествува на изложбата на престижната галерија „Blains“, во Мејфер, Лондон, за веднаш потоа да се пресели во Англија, каде што работи како слободен уметник.

“Конекција” e насловот на изложбата, кој сам по себе, сугерира симбиоза на најважните вредности во животот како и во уметноста. Жанета Гелевска Вељаноска ги повикува гледачите на нов поглед на поимот ,,заедништво,,. Со своите дела како и во животот Жанета комуницира, Продуховеност, Промисленост и Доследност овојпат во комбинирана техниката на платно,со вметнување на колажи, стари фотографии од минатото заедно со модерните форми од сегашноста. При тоа авторката емитува “уметност на радоста на животот” и создава дела кои приближени на човечкиот амбиент создаваат потреба за дружење со него”. Сепак посебно би ја издвоила “конекцијата со детето” на секое човечко битие, како нешто најдлабоко во секој од нас.

zaneta gelevska 1

Систематизирајќи ги внатрешни пориви на својот сопствен сензибилитет, во своите дела Жанета Гелевска Вељаноска се стреми кон синтетичен и силен начин на изразување.Лексиката на нејзиното сликарство е слоевита и смислено вкрстена од различните доживувања и расположенија, така, таа се ослободува од една цела конкретна логика, во корист на диктатот на чулата и чуствата со емотивни изливи на внатрешната енергија и психички вибрации.

Преку палетата на своите платна Гелевска не води низ инзворедна композициска решеност на површината, воедно остваруварувајќи една комплексна изведба, споена со познавањето, пред се, на создавањето на светот како предизвик на самото битие. Во својот појдовен импулс, пристапот на авторката веќе е лишен од декларативно-утилитарна тенденциозност, нејзините мотиви се предизвикани од сфери што им припаѓаат , пред се, на творечките индивидуално-психолоските и хуманистички разбирања. Делата се весели и полни со оптимизам, потхранети со страст за животот и интерес за едноставноста на секојдневниот живот, со мотиви што изразууваат животна радост, неагресивност, и сремеж кон еуфорична емоотивнoст.

Светот на Жанета Гелевска е полн со немири, сликарски ансамбли, енергични акценти, исцрпно истражување, збиен сензибилен набој, хармонизирани градации, ритмично избалансирани.Гелевска се докажува како автор со висока колористичка сензибилност и како вешт познавач на психологијата на бојата и нејзиното влијание врз гледачот. Во бојата, нанесувана во извиени потези и во коси и кружни сегменти е содржан цртежот, формата и светлината. Овие изразни средства се поврзуваат со некои апстрактни, како и со фигуративни значења како и со ритамот на сликарски доловената игра.

zaneta gelevska

Физичките и метафизичките аспекти на бојата, непрекинато испреплетени и вткаени во делата на оваа интуитивна авторка, со силниот колорит и страствено-истражувачкиот нерв, создаваат вистински “колористички огномети”.

Составните елементи во нејзините сликарски остварувања на Жанета Гелевска Вељаноска успешно оддаваат знаци на траење, како и на постојана потрага во внатрешноста на битието и меморијата, а токму таквите аспекти се суштински за човековото творечко опстојување.

Уметникот ги искажува своите чуства , немири и неспокој за да ја потикне емотивната реакција на гледачот, далеку од реалниот свет.

________________________________________________________

Поставка

 

Share Button