“Kudo që të shkoj, prapë tek ti kthehem”

Share Button

posterJu informojmë që Galeria kombëtare e Maqedonisë, objekti Çifte Hamam, më 1 dhjetor 2017 (e premte), në ora 12:30 do të hapë ekspozitën .

Galeria kombëtare e Maqedonisë tashmë disa vjet organizon punëtori të ndryshme kreative, nëpërmjet të cilave nxënësit mund të zhvillojnë ndjeshmërinë për të shprehurit figurativ, të zotërojnë teknika të reja figurative, të zhvillojnë aftësi sociale dhe të krijojnë shumë shoqëri të reja.
Këtë vit, nxënësit me dëmtim në të folurit dhe të dëgjuarit nga shkolla “Partenija Zografski” dhe nxënësit nga shkolla “Josip Broz Tito” punuan me qeramikë. Veprat e tyre do të ekspozohen nën ekspozitën e titulluar “Kudo që të shkoj, prapë tek ti kthehem” me rastin e 3 dhjetorit, Ditës ndërkombëtare të personave me nevoja të veçanta.

​Projekti është realizuar nën mentorimin e Maja Dimitrovës, edukatore. Ekspozita do të jetë e hapur për publikun deri më 5 dhjetor 2017.

Share Button