“Labirinti i Artit 2” në Ekspozitën e Përhershme të Galerisë Nacionale në Hamamin Daut Pasha

Share Button

Të dashur nxënës, mësues arti, artdashës! Kemi kënaqësinë t’ju informojmë se në ambjentin e Hamamit të Daut Pashës të Galerisë Nacionale po zhvillohet edicioni i dytë i punëtorisë edukative muzeale “LABIRINI I ARTIT 2”.

Është i dedikuar për nxënësit e klasave të pesta dhe të gjashta të shkollave fillore.

Realizimi i punëtorisë ka filluar më 1 prill 2023. Kjo punëtori muzeale ka një koncept edukativ, kërkimor dhe fitues çmimesh. Një gjëegjëzë shtrohet para të gjithë pjesëmarrësve dhe përgjigja fshihet në labirintin artistik të Ekspozitës së Përhershme të Galerisë Nacionale. Studentët, përmes një vizite të koleksionit tonë më të rëndësishëm të veprave të artit, kërkojnë përgjigje për pyetjet e parashtruara. Qëllimi është njohja e tyre me kulturën moderne maqedonase dhe artin figurativ në mënyrë origjinale dhe interaktive.

Pjesëmarrës në punëtori janë studentët nga: Sh.F. “Kiril i Metodij” – Shkup; Sh.F. “Kiril Pejcinoviq”-Shkup; Sh.F. “Goce Dellçev”-Shkup; Sh.F. “Vera Ciriviri Trena”-Shkup; Sh.F. “Kole Nedelkovski”-Shkup dhe shumë të tjerë.

Loja do të zgjasë deri më 18 maj 2023 – Dita Botërore e Muzeut, kur do të jepen njëqind çmime të përshtatshme për pjesëmarrësit që zgjidhën enigmën dhe plotësuan pyetësorin. Loja shpërblyese dhe përzgjedhja e fituesve do të bëhet në Hamamin e Daut Pashës në orën 12:00.

Mirësevini në muzeun tonë!

Edukatori i projektit, Aco Tanevski

Share Button