Македонска современа уметност меѓу двете светски војни

При тотална негација на македонскиот национален, јазичен и културен идентитет, се раѓаше македонската модерна уметност. Тогаш неколку македонски уметници се школуваа во Белград, Софија и Букурешт; а се усовршуваа во Париз (Лазар Личеноски, Никола Мартиноски, Димитар Пандилов Аврамовски) и Прага (Томо Владимирски).