“Посттранзициска релевантност: Комбинација од неколку партии на вечери” – поставка

Share Button

„Варг е Ви“ (Јетон Муја, Авни Шкодра, Дин Азизи, Авни Рудаку, Артан Хајрулаху, Куштрим Зеќири и Бесим Бафтиу) е мултимедијална уметничка група од Гнилане, Косово, составена од седуммина уметници, што се изразуваат во различни уметнички дисциплини, т.е. визуелни уметници, перформативни уметници, музичари, писатели.

varg e vi 15

Ваквиот широк дијапазон на креативна експресија е предност за целата група и за содржината на нивните презентирања бидејќи станува збор за интелектуална анимација на повеќето сетила и чувства. Актуелното секојдневие ги засега и овие автори и тие го вклучуваат тоа и во своите инсталации, глуми, перформанси, музика, поезија.

Share Button