Projekti multimedial “Qëndisja në gur” nga Monika Moteska

Share Button

Projekti multimedial “Qëndisja në gur” nga Monika Moteska prezanton hulumtimin më të fundit të artistit. Projekti është një instalim kompleks që gjallëron të gjithë hapësirën e Çifte hamamit, dhe përbëhet nga disa vepra vizuale të pavarura, por edhe të ndërlidhura në media të ndryshme, nga vizatimet më klasike, përmes skulpturave hapësinore të gatshme / instalimeve, deri te punimet video dhe zanore / instalime.

Moteska tregon aftësinë e saj artistike-ideologjike kryesisht në format klasike të shprehjes vizuale, dhe pastaj në sfidat e ofruara nga të ashtuquajturat disiplinat e mediave të reja, të cilat shprehin aftësinë e të menduarit konceptual, manipulimin e hapësirës, riinterpretimin e objekteve të përfunduara dhe vënien e tyre në një funksion të ri, tingull, lëvizje, inkuadrim, ndjesi, lojë e dritës dhe hijes, etj.

Vetë koncepti “qëndisje në gur” dhe shumica e elementeve të veçantë të ekspozitës janë një lloj kthimi në rrënjë, në vendlindjen e saj në Prilep, objektet e shtëpisë familjare, historitë e gjyshes së artistit, puna e palodhur e popullit maqedonas, pemët e duhanit, mermeri, lufta e përjetshme midis jetës dhe vdekja, për mbijetesë dhe lënë gjurmë. Përmes duarve të Moteska, të gjithë elementët e përdorur marrin një jetë të re, një tingull të ri, një dimension të ri, mermeri zbutet, irisja e lules së varrit bëhet simbol i krenarisë dhe gëzimit të bukurisë dhe jetës, thelbi i jetës bën jehonë, duke bërë pyetjen e simbolikës së jetës ose vdekjes .

Monika Moteska lindi në Prilep në 1971. Ajo u diplomua në Fakultetin e Arteve të Bukura – Departamenti i Pikturës në Shkup, 1996. Merret me pikturë, fotografi, video dhe instalim. Ajo ka punuar në dizajnimin e ekspozitave dhe materialeve promovuese në fushën e fotografisë së vjetër. Ajo ka pasur rreth 20 ekspozita vetjake brenda dhe jashtë vendit dhe ka marrë pjesë në ekspozita të shumta në grup me karakter lokal dhe ndërkombëtar.

Kuratori i projektit është Ana Frangovska.

Ekspozita do të vendoset nga 2 deri më 22 Dhjetor 2020 në objektin Çifte hamam

Share Button