Dragan Vergovski-Alpi – Ekspozitë retrospektive

Dragan Vergovski-Alpi, i lindur në vitin 1950 në Beograd, është këshilltar-konservator i dalluar, rrugëtimi artistik i të cilit është formësuar thellë nga mentorët e tij dhe stilet e ndryshme të artit modern. Vitet e tij shkollore dhe studentore janë shënuar me një përvojë të pasur arsimore, duke filluar me studimet në Shkollën e Mesme të Artit në Shkup nën udhëheqjen e profesorit Dimo Todorovski. Këtu Vergovski i përsosi aftësitë e tij artistike dhe zhvillon një […]