Simon Shemov “Multiverzi”

“E gjithë koha është tani”, thotë poeti dhe eseisti Alek Derven Houp, i vetëdijshëm për kompleksitetin që lind në imagjinatën poetike, e cila ushqehet me idetë për të kaluarën dhe të ardhmen nga këndvështrimi i së tashmes së paarritshme. Përjetësia është një paradoks. Përjetësia nuk është një vend fizik, por një gjendje mendore në të cilën çdo sekondë e historisë mendohet sikur të kishte ndodhur pikërisht tani. Kjo vlen pavarsisht nëse dikush është duke menduar […]

Qëndrueshmëria – Tregime të grave që frymëzojnë ndryshime

Së shpejti Fondacioni i fotografive i shtëpisë botuese “World Press Photo” dhe Ambasada e Mbretërisë së Holandës në bashkëpunim me Qendrën Maqedonase për Fotografi dhe Galerinë Nacionale na prezantojnë një përzgjedhje tregimesh, të shpërblyera në konkursin e fotografive të “World Press Photo” nga viti 2000 deri në 2021, që e theksojnë qëndrueshmërinë dhe sfidat e grave, vajzave dhe komuniteteve në mbarë botën.   WPP-Resilience-booklet-Albanian-download   Kjo ekspozitë e përcjell angazhimin e Holandës për të drejtat […]

Ekspozita e Kristina Pulejkova në Çifte hamamit

Kur bëhet fjalë për artin e ri mediatik në Maqedoni, shembujt e aplikimit të teknologjive të fundit janë të rralla, dhe aq më pak ne kemi hyrë në fushën e artit ndërdisiplinor dhe transdisiplinor me fushat e tjera. Një nga shembujt e ndritshëm të këtyre shprehjeve vizuale më bashkëkohore në art këtu është shembulli i artistes së re Kristina Pulejkova, e cila është stacionuar në Londër, ku jeton, punon, hulumton dhe avancohet në shkollim. Ajo […]

Ekspozita e Kristina Pulejkova në Çifte hamamit

Kur bëhet fjalë për artin e ri mediatik në Maqedoni, shembujt e aplikimit të teknologjive të fundit janë të rralla, dhe aq më pak ne kemi hyrë në fushën e artit ndërdisiplinor dhe transdisiplinor me fushat e tjera. Një nga shembujt e ndritshëm të këtyre shprehjeve vizuale më bashkëkohore në art këtu është shembulli i artistes së re Kristina Pulejkova, e cila është stacionuar në Londër, ku jeton, punon, hulumton dhe avancohet në shkollim. Ajo […]