IX Младински пролетен салон

Фотографии од изложбата од IX Младински пролетен салон во Мала станица… Ова се делата од скоро отворениот IX Младински пролетен салон отворен минатата недела.