“Labirinti i Artit 2” në Ekspozitën e Përhershme të Galerisë Nacionale në Hamamin Daut Pasha

Të dashur nxënës, mësues arti, artdashës! Kemi kënaqësinë t’ju informojmë se në ambjentin e Hamamit të Daut Pashës të Galerisë Nacionale po zhvillohet edicioni i dytë i punëtorisë edukative muzeale “LABIRINI I ARTIT 2”. Është i dedikuar për nxënësit e klasave të pesta dhe të gjashta të shkollave fillore. Realizimi i punëtorisë ka filluar më 1 prill 2023. Kjo punëtori muzeale ka një koncept edukativ, kërkimor dhe fitues çmimesh. Një gjëegjëzë shtrohet para të gjithë […]