Grupi artistik XXL në Malla Stanica

Në kalendarin programor të Galerisë Nacionale, data 15 dhjetor është data e planifikuar për prezantim zyrtar të grupit artistik XXL dhe hapja e ekspozitës është caktuar në orën 18:00. Galeria Nacionale e Republikës së Maqedonisë së Veriut (Qendra Multimediale Malla Stanica) paraqet grupin XXL, të krijuar në vitin 1994 në Sofje. Pas dekadash mosnjohjeje të ndërsjellë (apo njohje të pjesshme) të proceseve aktuale në artin e të dy vendeve, kjo ekspozitë duket si një hap […]

Qëndrueshmëria – Tregime të grave që frymëzojnë ndryshime

Së shpejti Fondacioni i fotografive i shtëpisë botuese “World Press Photo” dhe Ambasada e Mbretërisë së Holandës në bashkëpunim me Qendrën Maqedonase për Fotografi dhe Galerinë Nacionale na prezantojnë një përzgjedhje tregimesh, të shpërblyera në konkursin e fotografive të “World Press Photo” nga viti 2000 deri në 2021, që e theksojnë qëndrueshmërinë dhe sfidat e grave, vajzave dhe komuniteteve në mbarë botën.   WPP-Resilience-booklet-Albanian-download   Kjo ekspozitë e përcjell angazhimin e Holandës për të drejtat […]