Mitko Panov – Në vend të hyrjes

Ekspozita – Mitko Panov – Në vend të hyrjes 05.10.2023, 20:00, Malla stanica. Ekspozita e Mitko Panovit është krijuar për të treguar dy elementë të punës së tij – pikturën dhe filmin. Në fakt, koncepti është një shfaqje e krijimtarisë ku autori është një tregimtar vizual. Mitko Panovi është përkushtuar krijimtarisë së tij, në kërkimin e formave të reja të shprehjes, ku bën një sintezë mes disiplinave klasike të pikturës, filmit dhe rrjedhave bashkëkohore të […]