Qëndrueshmëria – Tregime të grave që frymëzojnë ndryshime

Së shpejti Fondacioni i fotografive i shtëpisë botuese “World Press Photo” dhe Ambasada e Mbretërisë së Holandës në bashkëpunim me Qendrën Maqedonase për Fotografi dhe Galerinë Nacionale na prezantojnë një përzgjedhje tregimesh, të shpërblyera në konkursin e fotografive të “World Press Photo” nga viti 2000 deri në 2021, që e theksojnë qëndrueshmërinë dhe sfidat e grave, vajzave dhe komuniteteve në mbarë botën.   WPP-Resilience-booklet-Albanian-download   Kjo ekspozitë e përcjell angazhimin e Holandës për të drejtat […]