Директор

Дита Старова Ќерими 

 

Секретар

Оливија Стоилкова 

 

Кустоси

         Љупчо Маленков           

          

                 Славица Алексоска                 

           

Маја Чанкуловска Михајловска

Маја Неделкоска Брзанова    

   

                             Ана Франговска                                           

Горанчо Ѓорѓиевски

Маја Крстевска       

                         

                 Татјана Бундалевска               

                     

Елена Иванова

Александра Вилиќ  

 

Конзервација

 

Ивана Урошевиќ

 

Шќипе Мехмети

 

Дизајн и маркетинг

           Борис Шемов           

 Александар Ристевски   

Михаела Јовановска

     Теона Трајковска     

Сузана Миновска

Игор Василев

 

Едукација

Александар Таневски

Маја Димитрова

Џенете Билали

Нарона Љума Весели

 

Библиотека

Мирјана Митриќеска

Александар Тодоровски

Администрација

 

Назифе Адемовиќ

Светлана Кузмановска Иљоска

Елена Алексоска

Емине Сулимани

Лилјана Димитриевска

 

Архива

Елизабета Тасевска