726. Генералиќ Иван, Волови под облаци, масло на стакло, 1963, 38х48

Share Button

Share Button