Bilgaip Koçishta BIGE – Ekspozita “1441”

Share Button

Më 21 shtator 2020 në orën 12 në Galerinë Kombëtare të Republikës së Maqedonisë Veriore, objekti Çifte hamam, do të hapet ekspozita personale e BILGAIP KOÇISHTA – BIGE nën titullin “1441” ku autori do të paraqesë dyzet vepra. Protokolli për mbrojtje nga Covid-19 mbetet i detyrueshëm!

 

Ekspozita “1441”

Përgjatë historisë njerëzore fenomeni i migrimit, qoftë në vektorin emigures apo në atë imigrues, ka paraqitur zhvendosjen e një njeriu, grupi apo mase njerëzish për arsye të ndryshme sociale, politike, ekonomike, po edhe intelektuale. Për më tepër, fenomeni i migrimit në analiza të shumta ka marrë dimensione të ndryshme, duke e cilësuar në fjalorët aktualë si “ikje”, “arritje”, “deportim”, “syrgjynosje” po edhe në kontekstualizimet afirmative si “mision njerëzor”, “ikje e trurit”, “transpozicionim transcendental” dhe të ngjashme. Siç mund të vihet re, dimensionet e tilla të lartpërmenduara i karakterizon një emërues i përbashkët, që mbi të  gjitha fenomenin e “migrimit” e paraqet si të pozicinuarit hapësinor “të-qenët-atje-diku” apo të atij kohor “të-qenët-dikur” ose “të-qenët-më-pas”.

                                                                        ***

Ekspozita jonë hedh dritë mbi dimensionet e shumta me të cilat ballafaqohet njeriu në Ballkan duke shkoqitur në mënyrë të thuktë ri-paradigmatizimet qenësore me të cilat qenia njerëzore frymon në koloritin e imazheve të prezencës. Meqënëse migrimi është term i strumbullar që do t’i përshkojë punimet tona në këtë ekspozitë, atëherë avitja e qenies drejt asaj qendre të prezencës “ku-duhet” është synimi ynë. Për më shumë punimeve tona do t’i kushtohet afrimi i distancës së imazheve të prezencës së “asaj-që-është” me “atë-që-duhet”, duke transpozicionuar kështu prezencën e qenies në qendër të saj. Imazhi i prezencës në këtë kuptim semantizohet në terme absolute kurse punimet tona do të përfaqësojnë simbolikën e kësaj. Mbi të gjitha njeriu dhe gjendja e tij qenësore do të jetë ngjyrimi final i kësaj ekspozite, pikturimi i së cilës është ekzodi ynë artistik.

       Dr. Amir Mustafai

——————-

Bige, ti arrin të krijosh një ngjarje mendore dhe ta hedhësh atë në pëlhurë në mënyrë kaq emocionuese, të zgjosh ndjenja të bukura, ngushëllim për moralin,  demonstrim i asaj që ke në zemër dhe respekt për fenë tënde dhe, siç e përmenda më parë, për njerëzit e tu të dashur.  A mundet arti të ndryshojë nivelin e sensibilitetit dhe sa i politizuar mund të jetë arti që ti krijon? … jo, politika nuk ka vend këtu. Gjithashtu mund të shoh veprën tënde nga një këndvështrim tjetër, duke e kuptuar atë si një ditar në të cilin ti regjistron botën tënde të brendshme në momente dhe situata jetësore të ndryshme, të cilat gjithmonë frymëzojnë dhe transmetojmë ide intime. Janë vepra që përmbajnë mesazhe të qarta, herë- herë të mbushura me dhimbje, herë-herë sarkastike dhe ndonjëherë edhe komike. Disa prej tyre (të krijuara në situata të ndryshme) të kujtojnë përfshirjen politike dhe shoqërore në ndonjë metaforë të shkruar.

Ljupço Malenkov

 

Share Button