“Emri im, Ngjyra ime” në Malla Stanica

Share Button

omer-kaleshi-bw

Më datë 28 nëntor 2016, në qendrën edukative të sapo hapur për fëmijë të Galerisë Kombëtare të Maqedonisë, objekti “Malla Stanica” do të realizohet punëtori figurative njëditore, EMRI IM, NGJYRA IME në të cilën do të marrin pjesë nxënësit e Shkollës Fillore “Dame Gruev”, nën udhëheqjen e edukatorit artistik Aleksandar Tanevski.

Me këtë aktivitet shënohet Dita e Flamurit të Republikës së Shqipërisë, ndërsa të njëjtën e kremtojnë pjesëtarët e bashkësisë etnike shqiptare në shtet.

omer kaleshi 12345

Share Button