ERA PARAKLET – Ekspozitë personale e Dimitrie Duracovski

Me kënaqësi të veçantë, në skenën e tonë galerike, ju shpallim autorin – artist në fushën e artit figurativ dhe fjalës së shkruar, Dimitrie Duracovski i cili si artist piktor, nuk është paraqitur para publikut gati se katër dekada, por veçantia e tij në shprehjen artistike është objekt i analizës në disa studime dhe literaturë të teorisë së artit figurativ. Veprat do të ekspozohen në Çifte Hamam, me datë 1 shtator 2023 (e premte), në […]