Probiv na svetlinata 12-20, 2020, maslo na platno, 110 -100, Depërtimi i dritës 12-20, 2020, vaj në pelhure, 110-100 cm

Share Button

Share Button