Димче Димески во Чифте амам (поставка)

Share Button

Димче Димески со „Критична маса ~ Првиот бран“ во Чифте амам. Изложбата се отвори на 4 септември, а ќе трае до 15 септември.

Dimce Dimeski postavka (11)

Dimce Dimeski postavka (12)

Dimce Dimeski postavka (13)

Dimce Dimeski postavka (14)

Dimce Dimeski postavka (15)

Dimce Dimeski postavka (16)

Dimce Dimeski postavka (17)

Dimce Dimeski postavka (18)

Dimce Dimeski postavka (19)

Dimce Dimeski postavka (20)

Share Button