Aferdita Kiki QIK në Sofje

Aferdita Kiki Qundra informative-kultutore e Republika e Maqedonisë në Sofje Hapja: 5 shtator 2013, 18.30 ora Artin që buron nga artistja Afërdita Kiki, fascinon me nevojën e fuqishme për shprehje artistike. Thjeshtë, posedon një botë personale të lirisë. Me disa kombinime të vijave, ngjyrave, nyjave,  segmenteve dhe formave, nxit angazhimin në mënyrë të drejtpërdrejtë, por edhe në mënyrë të tërthortë. Kiki është artiste me faktorë tejet të shprehur të kreativitetit, aftësinë e absorbimit , aftësinë e […]

„Pasion pas realitetit“ – ekspozitë e kompletuar

Në Galerinë Kombëtare të Maqedonisë, objekti i Çifte hamamit, më 10 korrik të vitit 2013 (e mërkurë) në ora 20 u hap ekspozita “Pasion pas realitetit”, ekspozitë e artistëve bashkëkohore nga Austria. Ju prezantojmë ekspozitën e kompletuar. Ekspozitën do të mund ta vizitoni edhe gjatë 30 ditëve të ardhme.